Udvalg

Stævneudvalg:

Godkende, planlægge og fordele stævner.

Aliice Pedersen

Tanja Marek

Morten Kristensen

Vibeke Kjellerup Christensen

Søsser Sejer 

Winni Agertoft

TD-ansvarlige:

Fordele TD’er til stævner.

Lene Rosenberg Sørensen

Else Dalum

PR-Udvalg:

Facebook, hjemmesiden mm.

Tanja Marek

Else Dalum

Forretningsudvalg:

Udforme og vedligeholde forretningsorden.

Aliice Pedersen

Lene Rosenberg Sørensen

 

Kursus udvalg:

Arrangere og afholde kurser for distriktet.

Lene Rosensberg Sørensen

Vibeke Kjellerup Christensen

Else Dalum