Nyheder

Dato: 12.03.2020

Orientering fra Dansk Ride forbund: Alle stævner aflyses de næste 14 dage, og klubaktiviteter skal begrænses mest muligt i perioden
Kære klubber,  Som bekendt har myndighederne for kort tid siden opfordret til at aflyse eller udskyde arrangementer med flere end 100 deltagere for at inddæmme spredningen af corona-virus yderligere. Det betyder, at alle stævner i DRF-klubber de næste 14 dage aflyses, og at klubaktiviteter skal begrænses mest muligt i samme periode.

 Aflys stævner og begræns klubaktiviteter
Qua myndighedernes seneste officielle udmelding, skal alle planlagte ridestævner de kommende 14 dage aflyses. Derudover bør al klubaktivitet (f.eks. elevskoleundervisning, privatundervisning, o.l.) begrænses mest muligt, og deltagerantallet ved disse aktiviteter bør ligeledes begrænses (f.eks. gennem færre tilskuere/pårørende). Klubben bør desuden opfordre alle medlemmer til at opholde sig mindst muligt i klubben. Det betyder, at der naturligvis skal sørges for pasning af hestene, men vi foreslår at udarbejde turnusordninger for fælles pasning, således at så få personer som muligt opholder sig i klubben samtidigt.

Informér tydeligt omkring smitteforebyggelse

Det er stadig essentielt at bidrage til at forebygge fortsat smittespredning, og derfor opfordrer DRF alle klubber til at opsætte og udsende informationsmateriale omkring, hvordan man undgår smitte. Herunder findes en række officielle infografikker fra Sundhedsstyrelsen i forskellige formater, som med fordel kan benyttes:

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/forebyg-smitte

Håndtering af økonomiske konsekvenser ved aflysninger af stævner

De kommende 14 dage er der planlagt en række stævner, som desværre må aflyses. Klubberne skal naturligvis sørge for at tilbagebetale rytternes indskud i forbindelse med aflysningen, og DRF tilbageholder ikke de vante 10 kr. pr. stævnestart, så rytterne vil få det fulde indskud tilbage. 

DRF er bevidste om, at aflysninger af stævner kan medføre økonomiske tab for klubberne. Derfor opfordrer vi vores klubber til, såfremt det er muligt, at gå i dialog med leverandører om evt. udskydelse af leverancer og/eller fakturering (gælder f.eks. madvarer, leje af stævnebokse, strøelse, etc.). Er dette ikke en mulighed, vil DRF i videste muligt omfang yde kompensation til de berørte klubber for disse udgifter. Al henvendelse angående mulig kompensation fra DRF skal rettes til Generalsekretær Morten Schram Rodtwitt på mro@rideforbund.dk. Her skal medsendes dokumentation for udgifter (boner, kvitteringer, fakturaer) samt en kort redegørelse for tabet.

Sådan holder i jer opdaterede på udviklingen:
Myndighedernes retningslinjer opdateres løbende. DRF anbefaler derfor, at I til enhver tid følger med på deres hjemmesider, så I får de helt aktuelle anvisninger. Følgende officielle links kan benyttes:


STADIG I TVIVL?
Et billede, der indeholder tegning

Automatisk genereret beskrivelseEr I i tvivl om, hvordan I skal håndtere situationen, kan I kontakte myndighedernes døgnåbne fælles hotline på tlf. 70 20 02 33

 

 

Dato: 04.03.2020

Stævneliste med TD'er for første halvår er lagt på siden.

Equipe kurser er fuldt booket og der er lukket for flere tilmeldinger.

Dato: 11.02.2020

Så er hjemmesiden opdateret med propositioner generelt og D10 mesterskaber. Samt stævnelisten er lagt ind, dog uden TD. (De kommer snart)

Vh webmaster

Dato: 21.01.2020

Vejle har undtagelsesvis fået dispensation til at have extraordinære D-klasser med til deres spring stævne d.14-16 feb. 2020
Årsagen er at Fyn har lavet et stort C-stævne i Odense (uden at spørge omkring liggende distrikter)
 
mvh
Stævneudvalget.