Distriktmesterskaber

 

 

Distriktsmesterskab i D10

Kontakt evt. stævneudvalget for spørgsmål pr. e-mail staevne@distrikt10.dk.

Husk også altid at kigge i DRF reglementer ang. mesterskabsregler.

Mesterskaber i D10 2020

Individuelt

Dato og sted kommer senere

Hold

Dato og sted kommer senere

Afvikling

Mesterskabet afvikles i henhold til de gældende regler
for distriktsmesterskaber, jvf. DRF reglement. Se evt disciplinafsnit.

Det enkelte stævne skal i videst mulig omfang foregå udendørs, hvis klubben har kapacitet herfor.
Det betyder at klubber der søger om mesterskabsstævne udendørs, prioriteres først!

Lodtrækning om startrækkefølgen foregår elektronisk. Til de mesterskaber der afvikles i de
afdelinger, vendes startrækkefølgen til finalen.

Holdmesterskaber

Klubberne tilmelder hold jf. DRF reglement og stævnearrangørens propositioner. Inden
lodtrækning om startrækkefølge skal holdleder oplyse til sekretariatet hvilke ekvipager der indgår
på holdet og hvilke klasser de hver især rider. Holdleder skal kunne forevise kvalifikationer på de enkelte ekvipager.

Præmieoverrækkelse

I alle klasser foregår præmieoverrækkelsen til hest/pony efter klassens afslutning.
Tidspunkt for denne fastsættes og annonceres af klubben.

Distrikt 10 indkøber dækkener med brodering til 1. pladserne

Derudover giver D10 staldplaketter med D10-logo og sløjfer til 1., 2. og 3. plads ved mesterskaberne.

Indskud

Holdkonkurrence i spring kr. 600,00 pr. hold
Holdkonkurrence i dressur kr. 700,00 pr. hold
Individuelt mesterskab spring for heste (SEN) kr. 200,00 pr. start
Individuelt mesterskab dressur for heste (SEN) kr. 350,00 i alt for begge afd.
Individuelt mesterskab spring Pony kr. 200,00 pr. start
Individuelt mesterskab dressur Pony kr. 200,00 pr. start

 

Kvalifikationskrav og fordringer

Holddressur hest

 • 1 rytter i klasse LA2
 • 1 rytter i klasse LA4
 • 1 rytter i klasse MB1
 • Evt. 1 rytter i klasse LA2/LA4/MB1

Alle tre programmer SKAL være repræsenteret, fjerde rytter er valgfri.
De tre bedste resultater lægges sammen og procentsummen udgør resultatet.

Individuel dressur senior

Afvikles som én klasse i to afdelinger

 • 1. Afd. LA2
 • 2. Afd. LA4

De 15. bedste fra første afdeling går videre til 2. afdeling.

Resultaterne fra hver enkelt afdeling sammenlægges og udgør resultatet.

Holddressur pony

 • 1 rytter i klasse LB2
 • 1 rytter i klasse LA2
 • 1 rytter i klasse LA4
 • Evt. 1 rytter i klasse LB2/LA2/LA4

Alle tre programmer SKAL være repræsenteret, fjerde rytter er valgfri.

De tre bedste resultater lægges sammen og procentsummen udgør resultatet.

Individuelt dressur pony

Afvikles i en klasse

 • Kat. 1 – LA4
 • Kat. 2 – LA2
 • Kat. 3 – LB2

Individuel springning senior

Afvikles i en afdeling

 • LA*/LA** - metode B12

Individuel springning pony

Afvikles i en afdeling

For alle kategorier (I-II-III):

 • LB*/LB** - metode B12
 • 1. runde afvikles i LB*, 2. runde afvikles i LB**

 

Holdspring

Afvikles i en afdeling

 • 2 ekvipager rider LB2* og 2 ekvipager rider LA2* - metode B12

Kvalifikationskrav

Rytteren skal være medlem af en klub i distrikt 10.

Dokumentation for startberettigelse skal medbringes og kunne forevises TD inden lodtrækning om
startrækkefølgen til 1. afdeling.

Ekvipagen skal være kvalificeret inden stævnet start - dvs man kan IKKE kvalificere sig under stævnet.

Kvalifikationskrav for dressur

Den pågældende klasse er åben for ekvipager, der som minimum har opnået mindst 50 % af den
højeste pointsum i en klasse tilsvarende den sværhedsgrad (kvalifikationsklassen), mesterskabet afvikles i, ved C-stævne
eller højere.

Kvalifikationskrav for spring

En ekvipage er startberettiget, hvis denne opfylder kategoriseringskravene jf. DRF’s
rytterkategorisering.