Stævneudvalg:

Godkende, planlægge og fordele stævner.

Aliice Pedersen

Tanja Marek

Søsser Sejer 

Winni Agertoft

TD-ansvarlige:

Fordele TD'er til stævner.

Else Dalum

PR-Udvalg:

Facebook, hjemmesiden mm.

Tanja Marek

Else Dalum

Forretningsudvalg:

Udforme og vedligeholde forretningsorden.

Aliice Pedersen

Tanja Marek

 

Kursus udvalg:

Arrangere og afholde kurser for distriktet.

Vibeke Kjellerup Christensen

Else Dalum