Stævneudvalg:

Godkende, planlægge og fordele stævner.

Aliice Pedersen

Søsser Sejer 

Gitte Johansen

 

TD-koordinator:

Fordele TD'er til stævner, kontaktperson for klubberne ang. TD-er.

Else Dalum

Facebook og Hjemmesiden:

Else Dalum

Forretningsudvalg:

Udforme og vedligeholde forretningsorden.

Aliice Pedersen

Søsser Sejer

 

Kursus udvalg:

Arrangere og afholde kurser for distriktet.

Else Dalum

Aliice Pedersen

Søsser Sejer

VIP mesterskaber:

Gitte Johansen

Søsser Sejer