VIP Mesterskab – Distrikt 10

VIP Mesterskab i spring og dressur er mesterskaber, det afholdes i Distrikt 10 – men er åbent for ryttere fra hele landet. Der afholdes mesterskaber i både spring og dressur for både hest og pony – individuel og for hold. VIP Mesterskab afholdes på C-plan, og alle kan være med. Du behøver altså ikke være medlem af en klub i distrikt 10. Ryttere på et hold behøver derfor heller ikke at ride for samme klub. Mesterskabet er IKKE et distriktsmesterskab, så du kan ride BÅDE dette mesterskab OG et distriktsmesterskab…

Datoer i 2024:

31 aug - 1 sept. VRK Hest dressur
1-3 nov VRK Hest spring
1-2 juni - EGR Pony dressur
ukendt - Pony spring
 
De klubber der skal afholde VIP skal kontakte Søsser eller Gitte så udleveres der en "køreplan".

Startberettigede heste og ryttere:

VIP mesterskabet er åben for følgende equipager:

Dressur: Equipagen skal min. have redet 60% i den laveste klasse der startes til mesterskabet, på C-plan i gældende kvalifikationsperiode. Til bronzetur kan kvalifikationen opnåes på D-plan.

Spring: Equipagen skal min. have gennemført den laveste sværhedsgrad der startes til mesterskabet, på C-plan i gældende kvalifikationsperiode. Til bronzetur kan kvalifikationen opnåes på D-plan.

Equipagen skal være kvalificeret inden stævnet start, jævnfør Fælles Bestemmelser pkt.54

Udelukkelse:

Equipagen må ikke have en 1-3 plads (0-runde i B0 tæller ikke med) i 1 sværhedsgrad over den højeste sværhedsgrad, der rides til mesterskabet, i gældende kvalifikationsperiode på C-plan og op.

Undtaget er guldtur, hvor equipagen gerne må have placering i 1 sværhedsgrad over på c-plan, men ikke på b-plan.

Equipagen må ikke have startet 2 sværhedsgrader over den højeste sværhedsgrad, der rides til mesterskabet, i gældende kvalifikationsperiode på C plan og op. 

Equipagen må ikke have startet individuel DRF mesterskab, i gældende kvalifikationsperiode. Undtaget er Kat.3 pony equipager samt para-rytter, som gerne må have startet DRF mesterskab.

Det er ikke et krav at rytteren rider for en klub i Distrikt 10 – og ryttere på et hold, behøver ikke starte for samme klub – holdnavn opgives ved tilmelding.

I individuelle mesterskab kan samme rytter starte på flere ponyer/heste, også i flere sværhedsgrader – blot kvalifikationskrav og DRF reglement overholdes. Dog maks. 2 ponyer/heste pr. klasse. Der kan opnåes placering i flere klasser.

Generelle bestemmelser og afvikling:

Der skal være min. 3 starter/hold i følge DRF reglement for afholdelse af mesterskabet.

Alle ryttere rider to dage. Undtaget er hest spring, som afvikles på 1.dag. Der trækkes lod om startrækkefølgen på 1.dagen, på 2.dagen startes der i omvendt seedet rækkefølge. 

Der er ingen placeringer og rosetter på 1. stævnedag.

De individuelle resultater fra 1.stævnedag lægges sammen med resultatet fra 2.stævnedag, dette udgør placeringen. 

Der er begrænset antal pladser i dressur – der kan maks. tilmeldes 36 equipager pr. klasse i individuelt.

Ponyklasserne udskrives og afvikles samlet, som en klasse.

Hesteklasser dressur afvikles uden at opdele i afdelinger uanset niveau og dermed kun efter VIP udelukkelse. 

Hold:

Et hold består af 3 eller 4 forskellige rytter. Der er ikke krav til at rytterne skal starte for samme klub. Holdet skal repræsentere alle ture, dvs. en rytter til guld, en rytter til sølv, en rytter til bronce, samt evt. en valgfri tur. Holdnavn opgives ved tilmelding. 

De individuelle resulter tæller til resultatet af holdet, hvis man er tilmeldt hold  Dvs. de 3 bedste fra dag 1 og de 3 bedste fra dag 2 lægges sammen. Hvis en equipage udgår under stævneweekenden, uanset årsag, er det de resterende 3 resultater der tæller. Dvs. at der ikke kan startes hold uden at der også tilmeldes individuel. Hvis equipagen udgår lørdag kan equipagen starte søndag til holdresultatet. 

En equipage må ikke starte på mere end ét hold, men en rytter må gerne starte på 2 hold med 2 forskellige heste.

For spring hest gælder reglementsregler omkring holdspring sp.63.4.6

Vinder:

Vinder af VIP Mesterskabet i dressur er den equipage/hold, der har den højeste sammenlagte procent for de to stævnedage.

Vinder af VIP Mesterskabet i spring pony er den equipage/hold med det laveste antal sammenlagte fejl og hurtigste tid fra 2.dagens ridt.

Vinder af VIP Mesterskabet i spring hest er vinder af klassen i henhold til reglement pkt. 63.1.4

Hvis to eller flere equipager/hold opnår samme samlede procent/resultat, er det equipagen med bedste resultat på 2. stævnedag der afgør placeringen.

 

Indskud (dækker start på 1 & 2 stævnedag) :

Individuelle mesterskaber dressur hest: 400 kr. pr. ekvipage.

Individuelle mesterskaber dressur pony: 300 kr. pr. ekvipage.

Individuelle mesterskaber spring hest: 350 kr. pr. ekvipage.

Individuelle mesterskaber spring pony: 300 kr. pr. ekvipage.

Holdmesterskaber: 400 kr. pr. hold

Indskud tilfalder stævnearrangøren.

 

Dommere:

Der er to dommere i mesterskabsklasserne i dressur (distriktet betaler nr.2 dommer). Til spring er der 1 dommer.

 

Præmiering:

På 1-dagen afholdes der ikke præmieoverrækkelse.

På 2.dagen - afholdes der præmieoverrækkelse, med gode præmier og VIP rosetter til  de 3 først placerede.

Der afholdes præmieoverrækkelse til hest for nr. 1-3 – i det samlede VIP-mesterskab. Klubrosetter til alle øvrige placerede i henhold til placeringstabellen.

Doteringer individuel -  kun 2.stævnedag :

Der er blomster til vinderne og flotte sponsorpræmier.

Der er ingen doteringer til pony, i henhold til reglement.

Der er doteringer til de max 3 første i henhold til placeringstabellen.

Spring: i henhold til doteringstabellen til de max 3 første, ud fra indskud.

Dressur: 450, 350, 250

Hold spring:  800, 600, 400

Hold dressur: 800, 600, 400

 

 

VIP afvikles i følgende klasser:

DRESSUR:

Pony individuel:

Guldtur:  LA5 + PRI

Sølvtur: LA1 + LA3

Bronzetur: LB1 + LB3

Pony hold:

Guldtur: LA5 + PRI

Sølvtur LA1 + LA3

Bronzetur: LB1 + LB3

+ 1 valgfri rytter

Hest individuel:

Guldtur:  MB0 + MB2

Sølvtur:  LA4 + LA5

Bronzetur: LA1 + LA2

Hest hold:

Guldtur:  MB0 + MB2

Sølvtur:  LA4 + LA5

Bronzetur: LA1 + LA2

+ 1 valgfri rytter

SPRING:

Pony individuel, metode B7:

Guldtur:  MB* + MB**

Sølvtur: LA* + LA**

Bronzetur: LB* + LB**

Pony hold, metode B7:

Guldtur:  MB* + MB**

Sølvtur: LA* + LA**

Bronzetur: LB* + LB**

+ 1 valgfri rytter

Hest individuel, metode B12:

Guldtur:  MB* (omspring. **)

Sølvtur: LA* (omspring. **)

Bronzetur: LB*(omspring. **)

Hest hold, metode B12:

Guldtur:  MB* (omspring. **)

Sølvtur: LA* (omspring. **)

Bronzetur: LB* (omspring. **)

+ 1 valgfri rytter

Kun til klubberne: Forslag til propositioner(HELT frivilligt)

Hvis der kun afvikles dressur på 1 bane så ca. max antal starter 1.dag: 90, 2.dag 72 pga. præmieoverrækkelser. Rækkefølgen på klasserne afvikles som det giver bedst mening for klubben også i forhold til dommer(der er 2 på i VIP klasserne) tænk også over om alle afd A evt. skal afvikles samlet, det kan være en fordel af VIP afvikles fortløbende, specielt søndag hvor der er præmieoverrækkelse på både individuel og hold.

Dressur pony VIP 1-stævne dag:

pony % ld1-lc3 -d-klasse

pony % lb1-lb3

Pony % la1-2

pony % la3-la4

pony VIP-lb1

pony VIP-la1

pony VIP la5

Dressur pony VIP 2-stævne dag:

pony % lc1-lb2

pony % la1-la2

pony % la5-la6

pony VIP-lb3

pony VIP-la3

pony VIP-PRI

Spring pony VIP 1-stævne dag:

Showklasse 40-100 - B0 -d-klasse

Showklasse lc - B0

VIP lb* -B7

Showklasse lb -B0

VIP la* -B7

Showklasse la - B0

VIP mb* - B7

Stilspringsklasse

Spring pony VIP 2-stævne dag:

Showklasse lb* - B0

VIP lb** - B7

Stilklasse la* S4

Showklasse la* - B0

VIP la** - B7

Showklasse mb* - B0

VIP mb** - B7

 

Dressur hest VIP 1-stævne dag:

hest % lc1-lc3 d-klasse

hest % la1-la2 afd A

hest % la1-la2 afd B

hest % la3-la4 afd A

hest % la3-la4 afd B

hest % la5-la6 afd A

hest % la5-la6 afd B

VIP la1

VIP la4

VIP mb0

Dressur hest VIP 2-stævne dag:

hest % la1-la2 afd A

hest % la1-la2 afd B

hest % la3-la5 afd A

hest % la3-la5 afd B

hest % mb0+mb1 afd A

hest % mb0+mb1 afd B

VIP la2

VIP la5

VIP mb2

Spring hest VIP:

Showklasse 50-100- B0 d-klasse

Showklasse lc - B0

VIP lb* - B12

VIP la* - B12

VIP mb* - B12