Distriktsrådsmøder

Næste møde er d.22 jan. 2024 i Egtved Rideklub - Tilmelding nederst på denne side.

Distriktet er vært for aftensmad med 1 øl eller vand samt kaffe / the med kage.

Spisning kl. 18.00, selve mødet starter kl.18.30

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent

2. Fremmødte klubber -er e-mail korrekt? - tjek på hjemmesiden hvilken email i er noteret med.

3. Meddelelser fra distriktsbestyrelsen og DRF

4. Nyt fra udvalgene

5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

6. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. januar

7. Stævnefordeling. Klubber der ønsker stævner SKAL være repræsenteret

8. Eventuelt

9. Dato og sted for næste mødeTilmelding til distriktsrådsmøde:

Sidste tilmeldingsdato er den. ?

Vigtigt at i modtager en kvittering på jeres tilmelding, hvis i IKKE modtager det, er det ikke gået godt og i skal prøve igen. Kontakt evt. Else
    Hvis alt er gået godt, modtager du en kvittering på din ansøgning.

    Insert [shortcode] of any WordPress plugin installed on your website.