Stævneliste med TD fordeling

Fordeling:

C-stævner:

Afregning sker via Distriktet, der udsendes faktura til klubben.

Der bliver tildelt en TD til alle c-stævner i henhold til reglement. Dvs. alle stævner tildeles en TD, som er til rådighed op til stævnet og til stede under hele stævnet. TD sender en mail med kontakt oplysninger 1-2 uger inden stævnet. TD kommer ca. en ½ time før første klasse og er der en ca. ½ efter sidste klasse, hvis det giver 10t eller mere på dagen, vil dagen blive fordelt over 2 TD’er, hvor der så også skal betales for 2. Der vil efter stævnet blive udarbejdet en stævnerapport, der enten under stævnet gennemgåes med stævneansvarlig, eller blive tilsendt i ugen efter til gennemsyn og evt. kommentar inden den videresendes til D10 og stævneansvarlig.

D-stævner:

Til D-stævner er der i D10, på distriksrådsmøde, besluttet at de også tildeles en TD. Klubberne betaler det gennem deres kontingent. TD er til rådighed før stævnet og under hele stævnet, TD sender en mail med kontakt oplysninger 1-2 uger inden stævnet. TD vil kun fysisk være på stævnepladsen den ene af dagene, fortrinsvis lørdag, men her på samme vilkår som til c-stævner, så vidt muligt. Dvs. det tilstræbes at være der inden første rytter starter i d-klasse og til efter sidste præmieoverrækkelse i d-klasse, dog max i 8t. Efter stævnet bliver der lavet en stævnerapport, som sendes til stævneansvarlig i ugen efter til gennemsyn og evt. kommentar, inden den videresendes til D10 og stævneansvarlig.

Derudover kan der altid rettes henvendelse til de TD-ansvarlige. 

 

Afregning af TD ved C & D stævner i D10

Klubbens afregning for TD'er sker via distriktet, TD'er afregner selv med distriktet.