Stævner i D10 for hele stævneåret

Fordeling:

C-stævner:

Der bliver tildelt en TD til alle c-stævner i henhold til reglement. Dvs. alle stævner tildeles en TD, som er til rådighed op til stævnet og til stede under hele stævnet. TD sender en mail med kontakt oplysninger  ca.1 uge inden stævnet. TD kommer ca. en ½ time før første klasse og er der en ca. ½ efter sidste klasse, hvis det giver 10t eller mere på dagen, vil dagen blive fordelt over 2 TD’er, hvor der så også skal betales for 2. Der bliver udarbejdet en stævnerapport af TD, der enten under stævnet gennemgåes med stævneansvarlig, eller blive tilsendt i ugen efter til gennemsyn og evt. kommentar inden den videresendes til D10 og stævneansvarlig.

 

D-stævner:

 

Til D-stævner er der i D10, på distriksrådsmøde, besluttet at de også tildeles en TD. TD er til rådighed før stævnet og under hele stævnet, TD sender en mail med kontakt oplysninger ca. 1 uge inden stævnet. TD vil kun fysisk være på stævnepladsen den ene af dagene i 8 timer, fortrinsvis lørdag, men her på samme vilkår som til c-stævner, så vidt muligt. Dvs. det tilstræbes at være der inden første rytter starter i d-klasse og til efter sidste præmieoverrækkelse i d-klasse, hvis stævnedagen overstiger 8t, er vi der dog max. i 8t. Der bliver udarbejdet en d-stævnerapport af TD, der enten under stævnet gennemgåes med stævneansvarlig, eller blive tilsendt i ugen efter til gennemsyn og evt. kommentar inden den videresendes til D10 og stævneansvarlig.

 

 

 

Derudover kan der altid rettes henvendelse til TD-ansvarlige som er Else Dalum. 

 

Afregning af TD ved C & D stævner i D10

 

Klubbens afregning for TD'er sker via distriktet, der udsendes faktura til klubben, TD'er afregner selv med distriktet.

Honorar til TD er:

C-stævner: 1000 kr. pr. TD "tjans"

D-stævner: 500 kr. pr. stævne.