Stævner i D10 for hele stævneåret

Tildeling af TD'er foretages af TD-koordinator:

En td’s funktionstid er uanset niveau ca. en ½ time før første klasse og en ½ time efter sidste klasse.

C-stævner:

Der bliver tildelt en TD til alle c-stævner i henhold til reglement. Dvs. alle stævner tildeles en TD, som er til rådighed op til stævnet og til stede under hele stævnet, incl. alle d-klasser. TD sender en mail med kontakt oplysninger  ca.1 uge inden stævnet. TD kommer ca. en ½ time før første klasse og er der en ca. ½ efter sidste klasse, hvis det giver 8t eller mere på dagen, vil dagen blive fordelt over 2 TD’er, hvor der så også skal betales for 2. Der bliver udarbejdet en stævnerapport af TD, der  under stævnet gennemgåes med stævneansvarlig, den bliver tilsendt i ugen efter til D10 og stævneansvarlig. 

 

D-stævner:

Til D-stævner er der i D10, på distriksrådsmøde, besluttet at de også tildeles en TD. TD er til rådighed før stævnet og under hele stævnet, TD sender en mail med kontakt oplysninger ca. 1 uge inden stævnet. TD vil kun fysisk være på stævnepladsen den ene af dagene i 8 timer, fortrinsvis lørdag, men her på samme vilkår som til c-stævner, så vidt muligt. Vi er ikke til stede til e-klasser. Dvs. det tilstræbes at være der inden første rytter starter i d-klasse og til efter sidste præmieoverrækkelse i d-klasse, hvis stævnedagen overstiger 8t, er vi der dog max. i 8t. Der bliver udarbejdet en d-stævnerapport af TD, der enten under stævnet gennemgåes med stævneansvarlig, eller blive tilsendt i ugen efter til gennemsyn og evt. kommentar inden den videresendes til D10 og stævneansvarlig.

TD til små d-stævner:

Et´ stævne defineres som fortløbende dage med starter. Dvs. fredag-lørdag-søndag altid defineres som et´ stævne, også selvom fredagen f.eks. kun består af d-klasser og lørdag kun af c-klasser.

Ved d-stævner hvor TD’s samlede funktionstid vil blive mindre end 5 timer kan TD undlades. Det vil altid være den TD-koordinator der tager beslutning om, at TD kan udelades, men klubben kan altid beslutte at de ønsker en TD alligevel, kontakt da TD koordinater.

 

 

E og R stævner:

Der bliver ikke tilknyttet en TD. Hvis man ønsker en TD, så kontakt TD-koordinator. Afregning vil være som til D-stævner.

 

 

Derudover kan der altid rettes henvendelse til TD-ansvarlige/koordinator som er Else Dalum. 

 

Afregning af TD ved C & D stævner i D10:

Klubbens afregning for TD'er sker via distriktet, der udsendes faktura til klubben, TD'er afregner selv med distriktet.

Honorar for TD er:

C-stævner: 1000 kr. pr. TD "tjans"

D-stævner: 500 kr. pr. stævne.