Stævneansøgning for stævner i distrikt 10

Kontakt evt. stævneudvalget for spørgsmål pr. e-mail staevne@distrikt10.dk

Bemærk: Kun et stævne pr. ansøgningsskema!!

VIGTIG INFORMATION:

Alle stævner SKAL ansøges her gennem distrikt 10’s stævne koordinator. Det gælder for E, D og C stævner, samt banetræning.

Af hensyn til ligelig fordeling og hensyntagen til alle klubber, kan hver klub som udgangspunkt søge om max 8 stævner, men hvis en del af dem er aftenstævner kan der søges lidt flere. 

Hvis du efterfølgende ønsker flere stævner, eller ændring af stævner, skal der rettes henvendelse til staevne@distrikt10.dk

Deadline for ansøgning af stævner, for stævneåret 2021/22 er den 9 dec. 2020

Obs.: Virker ikke i Safari, brug Chrome

 


    Stævne:
    Niveau:
    c-stævned-stævnee-stævne
    Diciplin:
    SpringDressurspring & dressur
    For:
    HestPonyHest & Pony

    Obs.:Klik i datofeltet, så kommer der en datoboks op så du kan vælge datoen.
    1. prioritet:
    Fra:

    Til:

    2. prioritet:
    Fra:

    Til:

    Kontaktperson:

    Hvis alt er gået godt modtager du en kvittering på din ansøgning.