Propositioner

 

Generelle regler for propositioner i D10 gældende fra april 2023 

Kontakt evt. stævneudvalget for spørgsmål på e-mail: staevne@distrikt10.dk

Sammenhængende dage tæller for ét stævne, der kan afholdes ét stævne pr.uge.

.......................................................................................................................................................

 

Propositioner ved C-stævner:

Kan udskrives fra sværhedsgrad 1 - se fællesreglement, Sværhedsgrader pkt.62

Der må kun udskrives følgende D-klasser DRESSUR ved C-stævner:

2 klasser for pony og 2 klasser for hest, pr. dag.

Husk at ifølge reglement så må en % klasser kun gå over 2 sværhedsgrader – og kun op til og med sværhedsgrad 2.

 

Pga. outreglerne opfordrer vi til at i afvikler sådan en klasse, så de rutinerede rytter, med urutinerede heste har mulighed for at starte. Udelukkelseskriterier, Se pkt. 60.3

 

Der må kun udskrives følgende D-klasser SPRING ved C-stævne:

2 klasser for pony og 2 klasser for hest pr. stævne og kun op til sværhedsgrad 2. Sværhedsgrader pkt.62

E-klasser:

Det er kun tilladt at afholde 1 klasse og det skal give mening for klubben af have denne klasse i forhold til at få hjælpere, og den må KUN være åben for klubbens egne ryttere og dette skal fremgå tydeligt i bemærkninger på GO

………………………………......................................................………....................................................

Propositioner ved D-stævner: 

Dressur og spring til og med sværhedsgrad 2 i henhold til reglement, se Afvikling pkt. 65, Sværhedsgrader pkt.62

 

I springreglement pkt. 82.2.3 ang. doteringer til D+E stævner: Distriktet har valgt at det er op til klubben selv at bestemme eventuelle doteringer.

 

E-klasser til D-stævner:

Der kan udskrives 2 klasser til pony og 2 klasser til hest pr.diciplin, pr.stævne, og kun i sværhedsgrad 0. Sværhedsgrader pkt.62

 

 

Disse regler sikrer, at der i distriktet kan afholdes både C-stævner og D-stævner i samme weekend.

Banetræning

Se betingelser her

Sløjfeklasser

Hvis du ønsker at lave en sløjfeklasse, som ikke skal tælle med i OUT regler, så skal den oprettes som en showklasse. Hvis du i propositionerne har skrevet at de må starte 2 gange, så er det rent teknisk nødvendigt at du opretter en showklasse pr. start, de skal efterfølgende lægges sammen i Equipe, for kun at tælle som en klasse. Det skal tydelig fremgå i klassens tekst at det er til start 1 og start 2 og at de efterfølgende lægges sammen. Distriktet kan godkende disse showklasser.

 

E-stævner:

FB: 66.4: Distriktet koordinerer terminer for afvikling af E-stævner i eget distrikt. Et E-stævne må maksimalt
være åbent for 5 klubber samt for den arrangerende klub, medmindre andet fremgår af
disciplinafsnittene. Det skal angives tydeligt i propositionerne, hvilke klubber stævnet er åbent for.

R-stævner:

FB: 66.5. Distriktet koordinerer terminer for afvikling af R-stævner i eget distrikt. Propositionerne skal godkendes
af DRF. Stævnerne skal overholde reglementet. Det skal angives tydeligt i propositionerne,
hvem stævnet er åbent for.

 

Et par fif til hvilke reglement ting du skal huske ved afholdelse af stævner:

Propositioner: FB 67

Sværhedsgrader: FB 62 sammen med FB 65 stævnetype og niveau.

Tilmeldinger og frister: FB 69

Opdeling og sammenlægning: pkt. 77 i både SR+DR

Dommer i spring: SR: 52.1. Banedesigner: SR: 52.7. Dømmetid 52.4 

Særligt ved Spring SR 67.1+67.2+67.4

Dommer dressur: DR 52

Dressur Klassetyper: DR 63.1, Tidsplan: DR 76

 

(FB= Fælles bestemmelser, DR= Dressur reglement, SR= Spring reglement)