Nyheder

Dato: 23.01.24

Rettet til med regnskab, referat fra D10 møde, e-mail på klubberne, nye aftaler ang.Td til d-stævner og stævne ændringer.

Dato: 19.01.23

Rettet til med de nye propositioner og regnskab.

Dato: 07.10.22

Bestyrelsen er rettet, nye equipe-kurser er lagt op. 

Dato: 28.08.2022

D10 møde afholdt i FSRK, se referat. Nyt møde planlagt til d.18 jan på HDR

Dato: 19.05.22

Siden sidste dato. Stævneliste er opdateret, distriktsrådsmøde emne planlagt. VIP mesterskaber. TD'er har fået deres egen afregningsside. Kursus med reglement.

Dato: 07.09.21

Opdatering af stævneliste med fordeling af TD'er for sidste halvår. Hanne stoppet som TD aspirant. Kort tegning over stævneklubber.

Dato: 24.08.21

Bestyrelsen er opdateret, efter distriktsrådsmøde.

Dato: 09.06.21

Opdateret med nyt Equipekursus

Dato: 07.06.21

Opdateret div. links til DRF's nye hjemmeside. Opdateret med nye TD aspiranter. Stævneliste opdateret.

Dato: 17.05.21

D10-mesterskaber
Sidste efterår indgik distriktet, efter ønske fra en lang række klubber, en dialog med de sydjyske rideklubber om at slå D10-mesterskaber sammen med Sydjysk Mesterskab. Desværre har corona gjort, at der endnu ikke er en afklaring. Vi håber at vi snart ved, hvad planerne er for 2022.
Da der har været for få starter til nogle af D10-mesterskaberne de seneste år, begynder det at blive svært at finde klubber, der vil stå for afholdelsen, og derfor har vi valgt ikke at gennemføre distriktsmesterskabet i år.

Dato: 05.03.21

Stævneliste for 2021-2022 er lagt ind

Dato: 04.03.21

Vi mangler TD'er:

Er der en TD i maven på dig eller en du kender?
Vi har nogen super gode klubber i d10 der holder fantastiske stævner, og mange af dem. Så vi mangler en kollega der kan hjælpe os.
Du er måske tidligere stævnerytter, eller tidligere ponymor og har nu tid og lyst til at være med til stævnerne på en lidt anden måde. Eller måske er du noget helt andet og bare syntes det kunne være fedt.
Du er god til at formidle og kan begå dig med stort set alle, du har tid i weekender og nyder at se på heste en hel dag.
Hvis du er interesseret kan du kontakte Else Dalum på tlf.: 20946194 eller på e-mail: edalum@hotmail.com

Dato: 02.10.20

Der er plandlagt 2 nye Equipe kurser, se mere under Kurser

Dato: 16.09.20

TD fordelingsliste for 2.halvår er lagt ud.

Dato: 17.08.20

Der har i weekenden været afholdt individuel distriktsmesterskaber i spring og dressur på Kolding Rideklub. Stor tillykke til:

Spring pony kat2: Ida Møller Vilsgaard på Gordon af Dutterup

Spring pony kat3: Madeleine Poulsen på Zoffi.

Der var ingen kat1.

Spring: Youngrider: Ida Sofie Holden Thorsø på Gusto VD Kranenburg.

Spring Senior: Line Røjkjær Rasmussen på Birkely's Apologize

Der var ingen junior.

Dressur pony kat1: Alma Holm Smedegaard på Nørlunds Bookmaker

Dessur pony kat2: Sophie Golan på Fjordglimt Mr. Gipson

Dressur pony kat3: Mathilde Hedegaard på Allicat

Dressur junior: Ellen Bruun på Spongebob

Dressur senior: Gitte Mors Burgaard på Rådbjergs Edelstar.

Der var ingen youngrider.

Dato:23.07.2020

Distriktsmesterskaber Spring Hold Pony

Husk, at melde til Distriktsmesterskaber for Hold Pony. Det bliver holdt på Boller Rideklub  Klubmesterskab pony hold

Dato: 15.07.2020

Husk, at der er distriktsrådsmøde d.24.8 kl.18.30 på Kolding Rideklub. Det er din mulighed for at være med til at præge distrikt10. Bestyrelsen modtager meget gerne input/forslag til aftenen. Håber vi ses 🙂

Dato: 14.07.2020

Der er ledige pladser på Equipe kursus d.11 august 2020 kl.18.00-21.00 - Brug tilmeldingsblanket under "Kurser" 

update: d.16.07 *IKKE flere ledige pladser

Nye datoer til distriktmesterskaber.

Dato: 13.06.2020

Kære Rideklub

Dansk Rideforbund og myndighederne har nu åbnet op for, at der igen kan rides stævner, og vi skal derfor have tilrettet vores stævnekalender hurtigst muligt.

DRF har åbnet op for, at der kan ligge flere stævner samme weekend, end der normalt vil gøre – og det er på alle niveauer. I har derfor nu mulighed for at søge erstatningsstævner for dem der er blevet aflyst, såfremt i har mulighed for at afholde et ekstra stævne. Vi vil forsøge at fordele dem geografisk så godt som muligt.

I bedes derfor indsende ønsker til stævner PÅ MAIL, eller søge via hjemmesiden, til staevne@distrikt10.dk senest tirsdag d. 16. Juni, hvorefter vi vil forsøge at fordele dem på bedste vis. I bedes sende 2-3 alternative weekender for hvert stævne.

En arbejdsgruppe har i samarbejde med DRF nedsat følgende retningslinjer for afvikling af stævner resten af stævnesæsonen frem til 31/3 2021. Det er også den vi vil følge i Distrikt 10:

DRF’s retningslinjer for planlægning af stævner

I kan her læse Dansk Rideforbunds anbefalinger til afvikling og deltagelse i stævner:

DRF’s anbefalinger til afvikling af stævner

Dato: 12.05.2020

I dag er nedenstående sendt ud til samtlige klubber i Danmark. Alle klubber med elevskole, har mulighed for at søge penge i puljen, der er kommet via salg af t-shirts og sponsorater:
Kære klubber,
Som de langt de fleste af jer forhåbentlig allerede har opdaget, er Dansk Ride Forbund og Trolle Company gået sammen om at arrangere en fælles aktivitetsdag i ridesporten den 21. maj, hvor vi skal være #aktivesammenhverforsig med to primære formål; at styrke fællesskabsfølelsen i ridesporten i en svær tid samt indsamle penge til vores fantastiske elevskoler, som i øjeblikket er hårdt prøvede pga. COVID-19. Især det sidste er relevant for jer, da alle DRFs klubber med elevskoler har mulighed for at få del i den pulje penge, vi indsamler, og herunder kan I læse hvordan.
Fordeling af de indsamlede midler:
Pengene fra initiativet går ubeskåret til elevskolerne, og det er de respektive distrikter, som har klubber med elevskoler (alle distrikter på nær distrikt 6), der har ansvaret for at tildele pengene. Da hele initiativet er baseret på en solidaritetstanke og et ønske om at hjælpe dér, hvor vi kan gøre den største forskel, fordeles midlerne naturligvis ligeligt mellem de distrikter, der har klubber med elevskoler.
Sådan kommer jeres klub i betragtning:
For at komme i betragtning til at modtage støtte fra distriktets pulje, skal man som klub være medlem af DRF, og man skal drive elevskole. Derudover skal man skrive en motiveret ansøgning, der tydeligt redegør for, hvor mange penge man søger, hvad pengene skal bruges til, og hvilken indvirkning støttebeløbet forventes at få på elevskolen. Ansøgningen skal sendes pr. mail til distriktets formand.
Dét kan I søge støtte til:
Der kan søges om midler til investeringer i elevskolen (f.eks. indkøb af elevheste, springmateriel, tilskud til ridehusbund, etc. – ikke til daglig drift), og når jeres distrikter læser ansøgningerne igennem, vil de derfor lægge vægt på, at de penge, der søges om, vil få en betydelig effekt på elevskolen. Det kan f.eks. være, at elevskolen kan udvide kapaciteten og dermed indtjeningsgrundlaget, hvis man indkøber en ekstra elevhest, eller at man kan opstarte flere springhold med nyt springmateriel osv. Mulighederne er mange, og vi er sikre på, at I nok skal komme med mange gode idéer😊 Der kan søges om beløb i størrelsesordenen 5-30.000 kr. pr. klub, og det er op til det enkelte distrikt at vælge, om deres pulje penge skal fordeles på én eller flere klubber.
Krav til brug af tildelt støtte
Støtten kan udelukkende benyttes til det ansøgte formål. Elevskolen er forpligtet til, senest 3 måneder efter bevillingen er modtaget fra DRF, at have forbrugt pengene til det ansøgte formål. Er dette ikke tilfældet, skal pengene betales tilbage til DRF, hvorefter de vil blive tildelt til en anden ansøger. DRF’s administration vil løbende tage kontakt til de klubber, der har modtaget støtte for at sikre, at pengene er gået til det ansøgte formål, samt for at få input til at skrive og dele de gode historier fra klubberne med resten af ridesporten.
Ansøgningsprocessen
Når I har færdiggjort jeres motiverede ansøgning, skal den sendes pr. mail til formanden for jeres respektive distrikter – se evt. kontaktinfo på alle distrikter her. Herefter beslutter distriktsbestyrelsen, hvilke klubber, som skal modtage støtte, og DRF vil afslutningsvist kontakte disse klubber samt udbetale støttebeløbet.
Følgende datoer er gældende for processen:
1. juni: deadline for klubbernes ansøgninger til distrikterne
Senest 15. juni: alle involverede distrikter sender mail til DRF med info om, hvor mange klubber, der har søgt, hvem man har valgt at støtte med hvilke beløb, støttens formål samt en begrundelse for valgene.
22. juni: DRF sender mail til de klubber, der modtager større, og overfører herefter støttebeløbet til klubberne.
Tjekliste til ansøgning:
Klubben er medlem af DRF
Klubben driver elevskole
Der ansøges om støtte til en form for investering i elevskolen og ikke daglig drift
Ansøgningen indeholder en tydelig redegørelse for følgende:
Hvilket beløb, der søges om
Hvad pengene skal bruges til
Hvilken indvirkning investeringen vil have på elevskolen

Dato: 22.04.2020

Ændringer i bestyrelsen

Jette har desværre, af personlige årsager, valgt at trække sig fra bestyrelsen. Lene overtager posten som næstformand.

Dato: 12.03.2020

Orientering fra Dansk Ride forbund: Alle stævner aflyses de næste 14 dage, og klubaktiviteter skal begrænses mest muligt i perioden
Kære klubber,  Som bekendt har myndighederne for kort tid siden opfordret til at aflyse eller udskyde arrangementer med flere end 100 deltagere for at inddæmme spredningen af corona-virus yderligere. Det betyder, at alle stævner i DRF-klubber de næste 14 dage aflyses, og at klubaktiviteter skal begrænses mest muligt i samme periode.

 Aflys stævner og begræns klubaktiviteter
Qua myndighedernes seneste officielle udmelding, skal alle planlagte ridestævner de kommende 14 dage aflyses. Derudover bør al klubaktivitet (f.eks. elevskoleundervisning, privatundervisning, o.l.) begrænses mest muligt, og deltagerantallet ved disse aktiviteter bør ligeledes begrænses (f.eks. gennem færre tilskuere/pårørende). Klubben bør desuden opfordre alle medlemmer til at opholde sig mindst muligt i klubben. Det betyder, at der naturligvis skal sørges for pasning af hestene, men vi foreslår at udarbejde turnusordninger for fælles pasning, således at så få personer som muligt opholder sig i klubben samtidigt.

Informér tydeligt omkring smitteforebyggelse

Det er stadig essentielt at bidrage til at forebygge fortsat smittespredning, og derfor opfordrer DRF alle klubber til at opsætte og udsende informationsmateriale omkring, hvordan man undgår smitte. Herunder findes en række officielle infografikker fra Sundhedsstyrelsen i forskellige formater, som med fordel kan benyttes:

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/forebyg-smitte

Håndtering af økonomiske konsekvenser ved aflysninger af stævner

De kommende 14 dage er der planlagt en række stævner, som desværre må aflyses. Klubberne skal naturligvis sørge for at tilbagebetale rytternes indskud i forbindelse med aflysningen, og DRF tilbageholder ikke de vante 10 kr. pr. stævnestart, så rytterne vil få det fulde indskud tilbage. 

DRF er bevidste om, at aflysninger af stævner kan medføre økonomiske tab for klubberne. Derfor opfordrer vi vores klubber til, såfremt det er muligt, at gå i dialog med leverandører om evt. udskydelse af leverancer og/eller fakturering (gælder f.eks. madvarer, leje af stævnebokse, strøelse, etc.). Er dette ikke en mulighed, vil DRF i videste muligt omfang yde kompensation til de berørte klubber for disse udgifter. Al henvendelse angående mulig kompensation fra DRF skal rettes til Generalsekretær Morten Schram Rodtwitt på mro@rideforbund.dk. Her skal medsendes dokumentation for udgifter (boner, kvitteringer, fakturaer) samt en kort redegørelse for tabet.

Sådan holder i jer opdaterede på udviklingen:
Myndighedernes retningslinjer opdateres løbende. DRF anbefaler derfor, at I til enhver tid følger med på deres hjemmesider, så I får de helt aktuelle anvisninger. Følgende officielle links kan benyttes:

STADIG I TVIVL?
Et billede, der indeholder tegning Automatisk genereret beskrivelseEr I i tvivl om, hvordan I skal håndtere situationen, kan I kontakte myndighedernes døgnåbne fælles hotline på tlf. 70 20 02 33

 

Dato: 04.03.2020

Stævneliste med TD'er for første halvår er lagt på siden.

Equipe kurser er fuldt booket og der er lukket for flere tilmeldinger.

Dato: 11.02.2020

Så er hjemmesiden opdateret med propositioner generelt og D10 mesterskaber. Samt stævnelisten er lagt ind, dog uden TD. (De kommer snart)

Vh webmaster

Dato: 21.01.2020

Vejle har undtagelsesvis fået dispensation til at have extraordinære D-klasser med til deres spring stævne d.14-16 feb. 2020
Årsagen er at Fyn har lavet et stort C-stævne i Odense (uden at spørge omkring liggende distrikter)
 
mvh
Stævneudvalget.