Repræsentantskabsmøde

Kære klubber

Det er snart tid til det årlige repræsentantskabsmøde, og i år finder mødet sted den 2. april 2022 på Severin Kursuscenter i Middelfart. Herunder har vi samlet de forskellige informationer og deadlines, der relaterer sig til afviklingen af mødet, jf. forbundets vedtægter:

  • Forslag, herunder kandidater til vakante poster, der af klubberne ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde 2. april i Middelfart, tilstilles bestyrelsen senest 1. februar 2022. Forslagene sendes til bestyrelsen@rideforbund.dk.
  • Alle forslag fra klubberne, samt ethvert forslag, der agtes fremsat af bestyrelsen, skal tilstilles klubberne senest 1. marts. Forslagene offentliggøres via DRF’s hjemmeside.
  • Den officielle indkaldelse til repræsentantskabsmødet 2. april 2022 forventes fremsendt til klubberne via e-mail pr. 1. marts 2022.
  • Deadline for klubbernes tilmelding til repræsentantskabsmødet er jf. vedtægternes §3 10 arbejdsdage før mødet og således sat til 21. marts 2022.


Orientering om bestyrelses- og udvalgsmedlemmer på valg


Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2022:

Jørgen Mertz (medlem)Opstiller til posten som ordinært bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.
Tina Callesen (medlem)Opstiller til posten som ordinært bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.
Ulla Tørnæs (medlem)Opstiller til posten som ordinært bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode. I tilfældet, at der ikke opnås valg som medlem, opstiller Ulla Tørnæs til posten som 1. suppleant for en 2-årig periode.
Jakob Schou (1. suppleant)Opstiller til posten som ordinært bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode. I tilfældet, at der ikke opnås valg som medlem, opstiller Jakob Schou til posten som 1. suppleant for en 2-årig periode.
Følgende medlemmer i Appeludvalget er på valg i 2022:
Henrik Tofte Olesen (næstformand)Genopstiller
Pernille Nordskov (medlem)Genopstiller
Hanni Toosbuy Kasprzak (medlem)Genopstiller
Per Albæk Skjærbæk (suppleant)Genopstiller


Øvrigt

Til revisor og revisorsuppleanten (som skal vælges hvert år) indstiller DRF’s bestyrelse Statsautoriserede revisorer fra Ernest & Young P/S.

Vel mødt den 2. april 2022 til årets Repræsentantskabsmøde.

DRF-info

Med venlig hilsen / Best regards

Julie Servé Regtved

Kommunikationschef

Dansk Ride Forbund

+45 78 71 26 46  +45 21 65 53 72
Idrættens Hus · Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

EAN: 5790002333392     CVR: 10882915